Over Ebbersmedia.nl

Veel van onze klanten zijn gevestigd in Oost Nederland (Gelderland). Daar zijn we niet zo van ‘over onszelf’ vertellen. In onze optiek draait het meer om u. Wat u wilt vertellen aan uw doelgroep en hoe wij daar een zinvolle bijdrage aan kunnen leveren. Niet alleen wat het kost maar vooral wat het oplevert. Helder en duidelijk. De rest komt vast aan de orde tijdens een goed gesprek. Omdat wij u nog niet kennen verzoeken wij u ons te bellen voor het plannen van die afspraak: 0544 375 461. U kunt ons ook een bericht sturen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.